Är det hälsosammare att förånga CBD än att röka?

Vejpa CBD

Ordet vaporisering kommer från franska “vaporiser” och latinska “vaporare” och innebär att ånga dunstar eller industas. Så kallade förångare används för att vaporisera eller förånga ämnet, i det här fallet CBD olja.

Hälsoaspekter av förångning

Den mänskliga lungan är huvudsakligen utformad för absorption av syre och kväve (luft). Alla andra ämnen tas emot som främmande kroppar och kräver därför försvars- och reningsreaktioner i kroppen. Speciellt förångad CBD leder till en stark produktion av slem i lungorna.

Därför kan man tro att detta inte kan vara hälsosamt men ingen vetenskapsbaserad studie visar att förångningen av cannabis orsakar skador på lungorna. Studier pekar snarare på det motsatta, det vill säga att den ökade slemproduktionen istället renar lungorna. Det erbjuder även astmatikerna en förstorad luftväg och lindrar väsentligt akuta och kroniska astmatiska symptom. Men även hos friska människor förbättras syreupptagningen.

Användning

En förångare eller e-cigarett kostar i genomsnitt mellan 500-2000 SEK och har olika inställningar. Applicera CBD oljan och ställ sedan in temperaturen på mellan 0 och 200 grader. Den rekommenderade värmenivån är 150-200 grader. Vid en maximal värme på 200 grader finns det ingen chans att skapa skadliga biprodukter. Effekten är också bättre reglerad eftersom de aktiva ingredienserna frigörs under en mycket längre period. För en helt ren ångupplevelse kan de finaste suspenderade partiklarna av produkten sedan avlägsnas med ett vattenfilter.

Slutsats

Man kan med stor sannolikhet säga att förångning är mycket hälsosammare än att röka CBD! Här hittar du en bra E-vätska med CBD.